Verwacht: Leven met Cruijff

Een persbericht van uitgever Hollands Diep over het boek waar Auke nu aan werkt en dat over een paar jaar uitkomt:

PERSBERICHT

Auke Kok schrijft biografie van Johan Cruijff

Sportauteur en historicus Auke Kok gaat de grote onafhankelijke biografie van Johan

Cruijff schrijven. Leven met Cruijff zal in 2019 verschijnen bij uitgeverij Hollands

Diep. Auke Kok publiceerde al eerder enkele monumentale sportboeken die intussen

tot de klassieken van de Nederlandse sportliteratuur behoren.

Kok zal zich met de van hem bekende veelgeprezen toewijding, scherpe analyses en

diepgravende research de komende jaren op het fenomeen Cruijff storten. Hij zal, in

binnen- en buitenland, de sporen van Nederlands beste voetballer aller tijden nagaan:

zijn milieu, zijn ideeën en beweegredenen, zijn loopbaan – en uiteraard de vele

turbulenties waar zijn gedragingen en uitlatingen toe hebben geleid.

Uitgever Robbert Ammerlaan: ‘Met de voetbalboeken 1974, Wij waren de besten en

1988, Wij hielden van Oranje liet Kok al zien een sportschrijver van internationaal

formaat te zijn, die als geen ander sporters en hun eigenaardigheden tegen de

achtergrond van hun tijd kan plaatsen. Hij is een knappe observator en een

buitengewoon gedreven auteur, en naar mijn overtuiging de ideale biograaf van Johan

Cruijff. Ik ben bijzonder blij de uitgever van zijn boek te mogen zijn.’

Leven met Cruijff zal een prachtige synthese bieden van alle kanten van het fenomeen

Cruijff: de voetballer en de betweter, de trainer en de inspiratiebron, de analyticus en

de ruziemaker. Het boek beoogt een standaardwerk te worden over de man die in

maart 2016 is overleden, maar die in de hoofden van miljoenen voor altijd zal

voortleven.

 

 

auke-kok-persbericht

Reageer